Na prodej

Židovský hřbitov u Starého Města p. L.

Rozcestník na vzdálenější místa

Hřbitov se nachází 600 m severně od náměstí na skalnaté vyvýšenině mezi loukami, východně od potoka. Založen byl před rokem 1610. Na ploše 1356 metrůčtverečních je dochováno kolem 170 náhrobků od roku 1727 do počátku 20. století. Z márnice zůstali jen nepatrné zbytky zdiva, rovněž kamenná ohradní zeď kolem hřbitova byla v minulosti značně poškozena a zčásti rozebrána. Byl značně poškozen nacisty. Ve Starém Městě pod Lanštejnem byla do roku 1830, kdy shořela, dřevěná synagóga. Nová synagóga z 1. poloviny 19. století byla zbořena spolu se židovskou čtvrtí v 70. letech 20. století. V současné době se začíná upravovat židovskou obcí.

Židovské osídlení ve Starém Městě pod Landštejnem je dokumentováno kolem roku 1600. Vznikla zde samostatná židovská náboženská obec. Byla postavena židovská synagoga a vznikl židovský hřbitov. Nejstarší náhrobek hřbitova je z roku 1610. V létech 1810 - 1832 žilo ve Starém Městě pod Landštejnem 23 židovských rodin. V roce 1830 shořela zdejší dřevěná synagoga a s ní i všechny uložené materiály včetně matrik.
V polovině 19. století byla postavená synagoga nová, která byla zbořena v roce 1959.

Od druhé poloviny 19. století ubývalo ve Starém Městě p.L. židovských rodin z důvodu migrace Židů do větších měst. V roce 1850 je zaznamenáno již jenom 7 židovských domů, v roce 1871 zbylo ve Starém městě p.L. již jenom 6 židovských rodin. V roce 1883 byla pro malý počet židovských obyvatel zrušena samostatná židovská náboženská obec a místní Židé spadali pod obec v Nové Bystřici. V roce 1900 byla zrušena i místní židovská škola. V roce 1934 žili ve Starém Městě p.L. poslední čtyři židovské rodiny, kteří čítaly celkem 15 osob. Posledním představeným místní židovské obce byl Leopold Steiner.

V roce 1930 - 1939 utíkaly zdejší židovské rodiny na území tehdejší druhé republiky, kde je však již zastihlo obsazení Čech a Moravy fašisty. Jména Židů ze Starého Města p.L. najdeme v seznamech transportů smrti. První akcí příchozího okupačního režimu bylo v roce 1938 vážné poškození místního židovského hřbitova. V současné době je již většina náhrobků postavena a opravena. Likvidací posledního židovského obyvatelstva během druhé světové války končí více než třísetletá přítomnost židovského obyvatelstva v tomto místě.

http://www.zidovskehrbitovy.cz

49°0'31.324"N 15°15'12.287"E

http://www.mapy.cz/s/72l0

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí