Na prodej

Zaniklé obce Pernárec, Košlák, Kuní a Dětříš

Rozcestník na vzdálenější místa

 

Pernárec (Bernharz, Pernarec – zaniklá)

Ulicová ves 2 kilometry jižně od Starého Města, hejtmanství Jindřichův Hradec, okres Nová Bystřice, fara a pošta Staré Město. V roce 1890 zde žilo ve 14 domech 75 německých obyvatel, v roce 1921 ve 14 domech 79 obyvatel, z toho 1 český a 66 německých, v roce 1938 95 německých obyvatel ve 12 domech. První zmínka o obci je z roku 1579. V letech 1869 až 1910 osada obce Kain (Kuní), od roku 1921 osada obce Kuní. Na území obce byla rota pohraniční stráže. V té době stál jeden statek, jehož dvůr byl využíván jako psinec a byly zde postaveny tři montované domy jako ubytovny pro vojáky. V 1. polovině osmdesátých let se útvar pohraniční stáže stěhoval do nových prostor na Veclovské křižovatce a všechny objekty v Pernárci včetně statku byly odstraněny. Z obce zůstaly základy některých objektů, ve kterých jsem našel část napaječky Vikov. Pernárcem protéká potok Pstruhovec. Z obce vede jedna cesta směrem na Veclov, jedna směrem na Košlák, další do Kuní a další k dnes již zbořenému mlýnu Hammermühle.

48°58'44.245"N 15°15'19.613"E

http://www.mapy.cz/s/72mx

Košlák (Kokšlák, Kokschlag – zaniklá)

Byla to osada 4 kilometry jižně od Starého Města pod Landštejnem, která hejtmanstvím přináležela k Jindřichovu Hradci, okresem k Nové Bystřici, farou a poštou ke Starému Městu pod Landštejnem.  V roce 1921 tady žilo v 8 domech 35 obyvatel, z toho 2 čeští a 28 německých, v roce 1938 31 obyvatel v 8 domech. V roce 1869 se nazývala Kokschlag a byla osadou obce Kain (Kuní), v letech 1880 až 1890 se nazývala Kokšlag, od roku 1921 Košlák, osada obce Kuní. První doložená zmínka o této osadě je z roku 1579. V roce 1938 zde bylo 8 domů a žilo 31 německých obyvatel. Dnes tuto osadu připomínají již jen kamenná boží muka.

48°58'23.246"N 15°15'25.805"E

http://www.mapy.cz/s/72mC

Kuní (Kain - zaniklá)

Ulicová ves v Čechách 3 kilometry jižně od starého Města, hejtmanství Jindřichův Hradec, okres Nová Bystřice, fara a pošta Staré Město, v roce 1890 měla 19 domů a 108 německých obyvatel, v roce 1915 342 německých obyvatel, z toho v Dětřiši 142, v Kuní 102, V Košláku 37 a v Pernárci 67, v roce 1921 66 domů a  316 obyvatel, z toho 289 německých a 4 české, v roce 1938 17 domů a 108 německých obyvatel, katastr měl rozlohu 627 hektarů. Od roku 1912 byl starostou Silvestr Hermann. Byla zde 1třídní škola, kde v roce vyučovali Wenzel Schmied, Paul Benda, M. Kitlitzko. První zmínka o obci je z roku 1487. Ke Kuní přináležely osady Dietreichs (Dětříš), Bernhards (Pernarec) a Kockschlag (Košlák). Do současné doby se zachovalo několik polorozpadlých sklepů a opravená kamenná boží muka na okraji vsi směrem od Dětříše. Před deseti lety jsem tady byl se starou paní, která dnes žije v rakouské obci Schönfeld. Ukázala mi místo, kde měli její rodiče statek a zavedla mě do malého kázku, který je na jihovýchodním okraji obce a kde dodnes kvetou konvalinky, na které jako malé děvče chodila. Já jsem již dříve, při povrchovém sběru, našel starou láhev a smaltovanou mističku, kterou dříve používali muži na holení. Oba předměty jsem jí dal a ona z nich měla radost. Dost možná, že mistička na holení byla přímo jejího tatínka.

48°58'37.416"N 15°16'1.690"E

http://www.mapy.cz/s/72mD

Dětříš (Dietreichs, Dytrejch – zaniklá)

Shluková ves v Čechách, 2 kilometry jižně od Starého Města, hejtmanství Jindřichův Hradec, okres Nová Bystřice (12 km jihovýchodně), fara a pošta Staré Město. V roce 1890 zde ve 23 domech žilo 132 německých obyvatel, v roce 1921 v 25 domech 95 obyvatel, z toho 87 německých, v roce 1938 102 německých obyvatel v 17 domech. První zmínka o obci je z roku 1579. Nedaleko obce, 1 kilometr západně, byl na potoku Pstruhovec mlýn Hammermühle (nazýval se rovněž Ruppmühle) a pila. Protože se nacházel za hraničním drátěným zátarasem (železná opona), byl koncem 80. let 20. století zbořen. V obci bývala kaple svaté Anny. Od roku 1869 do roku 1910 se obec nazývala Dietreichs a byla osadou obce Kain (Kuní), od roku 1921 měla již jen české jméno Dětříš a byla osadou obce Kuní. Východním směrem byly nad obcí dva rybníky, z nichž horní pod lesem měl od 50. let 20. století prokopanou hráz a byl zarostlý náletem dřevin. Oba rybníky byly koncem 20. století obnoveny panem Edwinem Redlem z Rakouska a mezi nimi nechal postavit pan Redl rybník nový. Přímo v obci je malý rybník, u kterého se zachovala kamenná boží muka.

48°59'10.381"N 15°15'33.130"E

http://www.mapy.cz/s/72mG

 

 

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí