Na prodej

Zaniklé obce Mnich,Mýtinky a Obora

Rozcestník na vzdálenější místa

Mnich (Münichschlag, Münichšlag - zaniklá)

ulicová ves v Čechách 2 kilometry jihojihozápadně od Nové Bystřice, nadmořská výška 589 metrů, hejtmanství Jindřichův Hradec, okres, fara a pošta Nová Bystřice; v roce 1890 zde žilo v 61 domech 434 německých obyvatel, v roce 1938 v 73 domech 354 německých obyvatel. Byla zde škola, pomník obětem 1. světové války a několik rybníků. Katastr obce zaujímal rozlohu 502 hektarů. Byl zde filiální kostel sv. Jana Křtitele s kostnicí. Kostel byl až do roku 1355 farním kostelem pro Novou Bystřici. Jednalo se o významnou gotickou stavbu, kterou se bohužel nepodařilo zachránit před zbořením. Nedaleko obce, 0,5 kilometru jižně u hranice s Rakouskem, byl na říčce Dračici mlýn. V roce 1869 se obec jmenovala Münichschlag, v letech 1880 až 1890 Münichšlag, v letech 1900 až 1910 Münichschlag, od roku 1921 Mnich. Obec byla založena již v roce 1175 mnichy z Mailbergu. V roce 2008 zde proběhl menší archeologický průzkum, do kterého se zapojili studenti Jindřichohradeckého gymnázia.

49°0'20.593"N 15°5'41.619"E

http://www.mapy.cz/s/72s9

Mýtinky (Braunschlag, Pranšláky)

osada v Čechách 5 kilometrů východně od Nové Bystřice přináležející k obci Klášter (Konrads, Konrač), rozptýlené osídlení, hejtmanství Jindřichův Hradec, okres, bývalé panství a pošta Nová Bystřice, fara Klášter. V roce 1890 žilo ve 20 domech, 189 německých obyvatel, v roce 1938 82 německých obyvatel ve 23 domech. První zmínka o osadě je z roku 1489. Osada byla roku 1533 zničena Novokřtěnci a pak ještě několikráte za třicetileté války mezi roky 1618 a 1648. Býval zde lihovar a myslivna. Farností patřil Braunschlag ke Klášteru II (Kloster).

 

Obora (Thiergarten -zaniklá)

malá osada na předměstí Nové Bystřice ležící u silnice kousek od přechodu do Rakouska, hejtmanství Jindřichův Hradec. V roce 1890zde ve 21 domech žilo 127 německých obyvatel, v roce 1938 127 německých obyvatel ve 24 domech. V osadě byla kaple. Nedaleko osady jsou dva velké rybníky – Novobystřický (Neubistritzer Teich) se 17 hektary a Mnišský rybník  (Münichschläger Teich) 27 hektarů velký, u kterého bývalo koupaliště. Dále je zde několik menších rybníků

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí