Na prodej

Zámek Český Rudolec

Rozcestník na vzdálenější místa

ČESKÝ RUDOLEC

Tvrz v Rudolci vznikla v první polovině 14. století, neboť v r. 1353 náležela vladykům z Rudolce. Koncem 14. století byla v zeměpanském držení; markrabata udílela tvrz i vesnici lénem. V r. 1406 osvobodil markrabě Jošt rudolecké zboží z manství Vilému z Miličína. Beneš z Miličína odevzdal v r. 1446 Rudolec s tvrzí a s patronátem, Lidéřovice, Markvarec, Radíkov, Klenovou (zaniklo), Kadolec, Léštnici (zanikla), Lipnici a Němčice Janu Crhovi z Dolan. V polovině 16. století přešla tvrz s příslušenství na Hodické z Hodic. Kateřina z Hodic prodala v r. 1630 Rudolec s tvrzí, přestavěnou v renesančním stylu v druhé polovině 16. století, s dvorem, s mlýnem a s pilou, Matějovec, Vlastkovec, Stálkov s dvorem, Dolní a Horní Radíkov a dvůr Růženec za 28 000 zl. moravských císařskému hejtmanu Ferrantu Coquiovi. Později se držitelé panství rychle střídali. V rudoleckém kostele se zachovala řada krásných náhrobků majitelů z 16. století.
Nynější dvouposchoďový zámek s věží, která má půdorys nepravidelného mnohoúhelníku, byl vystavěn v 60. letech 19. století na místě bývalé renesanční tvrze, z větší části zničené požárem v r. 1860. Majitelem velkostatku byl tehdy Angelo Picchioni. Jde o stavbu v romantickém novogotickém slohu, připomínající jihočeskou Hlubokou.
Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Jižní Morava

www.hrady.cz

Zámek je od roku 2010 zabezpečen a zpřístupněn, je hotové odvodnění a kanalizace, je opraveno nebezpečné cimbuří. V roce 2015 se počítá s dokončením a  zpřístupněním věže jako rozhledny a dalším zabezpečením horních pater zámku.

Dnešní koncept je založen na myšlence funkčního areálu, jako ekonomického celku, proto byl zprovozněn protější Zájezdní hostinec z 18. století a opraven na penzion s restaurací. Dále byla zrekonstruována barokní oranžerie na wellness a pivní lázně. A hospodářské budovy slouží jako 1. českokanadský pivovar, kterým se tak po 118 letech obnovila tradici vaření piva v Českém Rudolci.

První novodobý pivovar v České Kanadě - Zámecký Pivovar Český Rudolec byl slavnostně otevřen dne 21.3.2015.  Zřízení pivovaru bylo spolufinancováno z programu rozvoje venkova státního zemědělského intervenčního fondu.

 Mladinová pánev a scezovací káď (lidově "měděné varny") se nachází přímo v restauraci v budově Zámeckého penzionu. Kvasné tanky ("spilky") a ležácký sklep s ležáckými tanky jsou v bezprostředně přiléhající rekonstruované historické budově bývalé kovárny.

Roční výstav piva je plánovaný až 2000 hl ročně

Pivo se stáčí do kegů 50/30l aPET 1,5l a 1l, do budocna se počítá i s lahvováním do klasických skleněných

http://www.mapy.cz/s/72rV

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí