Na prodej

Zajímavosti do 50 km

Rozcestník na vzdálenější místa

Kam dojete ze Starého Města pod Landštejnem na výlet ( do 50km ):

Červená Lhota - Deštná:

zámek Červená Lhota

Stavba červenolhotského zámku ve svém jádru skrývá zbytky původní tvrze ze 14. století. Dnešní renesanční budova vznikla po roce 1530 a byla dále několikrát upravena. Zámecké interiéry prvního patra mají dispozici z 80. let 17. století. Představují dnes autentickou podobu šlechtického bytu posledních majitelů z doby kolem roku 1910.

Návštěvní doba

 

 měsíc 

 hodiny  dny 

 začátek

 poslední prohlídky

duben

9:30 - 17:00

pouze o víkenech

16:00

květen

9:30 - 17:00

denně kromě pondělí

16:00

červen až srpen

9:30 - 18:00

denně kromě pondělí

17:00

září

9:30 - 17:00

denně kromě pondělí

16:00

říjen

9:30 - 17:00

pouze o víkendech

16:00

listopad až březen

zavřeno

 denně  

 

 • Prohlídka expozice 1. patra trvá 50 minut, podkrovních pokojů 30 minut.
 • Sklepení je zpřístupněno pouze o víkendech v červenci a v srpnu. Prohlídka trvá 15 minut.
 • Polední pauza pokladny je v červenci a srpnu od 12:30 do 13:00, v ostatních měsících od 12:00 do 13:00.
 • Výše uvedené začátky posledních prohlídek se týkají expozice zámeckých interiérů 1. patra. Poslední prhlídka na trasu podkrovních pokojů vychází zpravidla dříve.
 • Provozní doba půjčovny lodiček je stejná jako návštěvní doba zámku.
 • Zámek je přístupný o státních svátcích. V případě, že tyto svátky připadnou na pondělí, je zámek také přístupný a zavírací den se nepřesouvá na jiné dny.  

 

Sezónu v letošním roce zahájíme časně. Zámek si budete moci prohlédnout už od soboty 30. března. Otevřeno budeme mít i  na Velikonoční pondělí 1. dubna.

http://www.zamek-cervenalhota.eu/

Deštná u Jindřichova Hradce

Město Deštná leží na Dírenském potoce 15 km severozápadně od Jindřichova Hradce, v okrese Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský. Ke dni 1. 5. 2009 zde žilo 725 obyvatel.

První písemná zmínka o Deštné pochází z roku 1294 z darovací listiny Oldřicha z Hradce.[1] Původní název tohoto malého městečka byl Deštenské Vrchy, za války Regenischen Hügel (pojmenováno po velmi deštivém místě, tedy kopců, té doby).

10. října 2006 byl obci vrácen status města.

http://www.destna.cz/pages/

Letecké muzeum v Deštné

Expozice  představuje  československé  letce,  kteří  bojovali  za  druhé  světové  války  i  rozvoj  civilní  a  vojenské  aviatiky  především  na  jihu  Čech.  Osudy  řady  legend  našeho  letectví,  ale  i  některé  dříve  opomíjené  Jihočechy,  kteří  v  letectví  dosáhli  mimořádných  úspěchů,  představuje  nejen  fotodokumentace,  ale  i  autentické  předměty  z  jejich  pozůstalosti.

Provoz muzea

Muzeum je otevřeno od úterý do neděle
červenec a srpen: 9:30 - 17:00
květen, červen a září: 11:00 - 17:00
říjen - duben: dle dohody
 
Telefon: 721 415 581 - průvodce
               384 384 231 - MěÚ Deštná - zřizovatel
 
 
Adresa: Letecké muzeum, nám. Míru 61, 378 25 Deštná
 
Prohlídka individuální
 
 
 Vstupné: 50,- Kč a snížené 30,- Kč
 
K dispozici tištěné průvodní texty v angličtině a němčině.
 

ZÁJEZDY MOHOU PO DOMLUVĚ S PRŮVODCEM NAVŠTÍVIT MUZEUM I MIMO PROVOZNÍ DOBU!

http://www.leteckemuzeum.destna.cz

Provaznické muzeum v Deštné

Provaznické muzeum Vám už podle svého názvu představí staré řemeslné postupy tradiční výroby provazů, popruhů, rohožek a sítí pomocí originálních nástrojů a na dobových provaznických strojích.K vidění je nejstarší pletací stroj v ČR, odhadované stáří 80-100 let, na kterém se ještě dnes vyrábí stáčené šňůrky.

V muzeu můžete vidět zhruba 260 exponátů, které jsou během prohlídky v provozu.

Muzeum je otevřené:

květen, červen, září denně od 11:00 hod do 15:30 hod (kromě pondělí) Červenec - Srpen od 9:30 do 16:30 hod

http://www.provaznickemuzeum.destna.cz


Třeboň

Třeboň to jsou Rožmberkové a Schwarzenberkové, Petr Vok a Jakub Krčín

Stará a Nová řeka, rybník Svět a Rožmberk

Zlatá stoka a seníky na Mokrých loukách

renesanční zámek, slavná Schwarzenberská hrobka

Bertiny lázně a Lázně Aurora        http://www.aurora.cz/

biosférická rezervace UNESCO, Chráněná krajinná oblast

ale také rybářské a historické slavnosti, hudební přehlídky a festivaly,

pivo Regent a kapří hranolky ...

přijeďte a uvidíte!

Třeboň - historické město  uprostřed  krásné krajiny plné rybníků a lesů. Město, které vás od první chvíle okouzlí dílem našich předků. Město lázeňské, které spojuje krásu přírody  s využitím její léčebné síly. Město kulturní - bohatou nabídkou hudebních, výtvarných a divadelních akcí potěší vaši duši.

veškeré informace :

http://www.itrebon.cz

Kamenice nad Lipou

Kamenice nad Lipou (něm. Kamnitz an der Linde) je město v okrese Pelhřimov. Nachází se na Českomoravské vrchovině při řece Kamenici, na trase turisticky atraktivní úzkokolejky Obrataň - Jindřichův Hradec vlastněné a provozované společností Jindřichohradecké místní dráhy. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

 • Dominantou města je renesanční zámek přestavěný roku 1583 z původního hradu[2]. Je to jednopatrová budova obdélníkového půdorysu, jejíž jižní křídlo je dvoupatrové, zámecké nádvoří je lemováno otevřenými arkádami. Kolem zámku se nachází anglický park se starou lípou (viz Lípa v Kamenici nad Lipou), podle které město dostalo přídomek ke svému názvu. Její stáří je odhadováno na 800 let. V roce 1824 jí srazil korunu blesk. Zámek je od konce roku 1998 ve správě Uměleckoprůmyslového musea v Praze a od července 2004 je přístupný veřejnosti[3]. Od roku 2006 se na zámku koná v době letních prázdnin týdenní festival hraček z přírodního materiálu Hračkobraní.
 • Na vrchu Bradlo při jižním okraji města je lesní hřbitov s kaplí sv. Máří Magdaleny zbudované roku 1348. Cesta k ní je lemována kamennou křížovou cestou z roku 1765, která sem byla v roce 1806 přesunuta z vrchu Kalvárie (nyní Melíšek). Kaple přestavována v letech 1554, 1595 a 1840. Od roku 1785, kdy byl zrušen nařízením císaře Josefa II. městský hřbitov u kostela, se stala kostelem hřbitovním. Pod ní byla baronem zbudována rodinná hrobka Geymüllerů – posledních vlastníků kamenického velkostatku. V roce 1937 byly v kapli objeveny nezřetelné fresky.
 • Kostel Všech svatých pochází ze 13. století. Po stavbě věže roku 1707 zůstal hlavní vstup do kostela – raně gotický portál, pouze jako vstup z kostela do podvěží. Hlavní vstup je nyní ze severní strany. Výška kostelní věže dosahuje téměř 50 m (zdivo od základu pod římsy střechy 26,15 m, velká báň až pod kříž 20,75 m, samotný železný kříž 2,90 m). Kostel vyhořel v letech 1560, 1721, 1794, 1819. Roku 1848 byly vysázeny okolo kostela lípy. Nové zvony byly ulity u Laetitie Dytrychové v Brodku u Přerova a zavěšeny v roce 1977. Hodiny z roku 1940 jsou od firmy Heinz z Prahy.
 • Křížová cesta vznikla roku 1765. Původně vedla na vrch Kalvárii (dnes Melíšek). Zhotovil ji kameník Martin Brož z Jindřichova Hradce na objednávku hraběnky Marie Terezie z Golčů. Po zrušení kaple (zbořena 1807) na Kalvárii byla křížová cesta roku 1806 přemístěna na vrch Bradlo. Rekonstruována byla v letech 1991-93.
 • Socha svatého Václava z roku 1765 stála původně v dolní části náměstí ČSLA – zadala opět Marie Terezie z Golčů. Po renovaci (1822) byla socha přestěhována do horní části
 • Židovský hřbitov z roku 1803 na vrchu Antonka (1049 m², dochováno přes 200 náhrobků, bronzová deska se jmény obětí holocaustu), 1500 m východně z náměstí.
 • úzkokolejná železniční trať Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou – Obrataň – turistická atrakce s letním provozem parního vlaku. Její rozchod je 760 mm.

http://www.kamenicenl.cz/

Moravské Budějovice

Moravské Budějovice (německy Mährisch Budwitz či Budwitz; česky do roku 1869 Budějovice) jsou město v okrese Třebíč v kraji Vysočina, 19 km jižně od Třebíče, na dopravní spojnici mezi Jihlavou a Znojmem na potoce Rokytka. Nadmořská výška města je 465 m n. m. Jsou také obcí s rozšířenou působností. Součástí města jsou části Jackov, Lažínky, Vesce a Vranín. V roce 2011 zde žilo přes 7 tisíc obyvatel.

http://www.mbudejovice.cz/

 

Novosedly nad Nežárkou

http://www.novosedly.cz

Žirovnice

http://www.zirovnice.cz/

 

 

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí