Na prodej

Staré Město pod Landštejnem

Rozcestník na vzdálenější místa

Staré Město pod Landštejnem

Obec Staré Město pod Landštejnem se rozkládá na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska, v oblasti Novobystřické vrchoviny Jižních Čech. V místech, pro svou drsnou krásu a neporušenost přírody, právem nazývaných Českou Kanadou. Jižní část správního území obce hraničí s Rakouskem.

Obec je orientována především na zemědělskou a lesnickou činnost a turistický ruch. V okolí se nachází značná síť turistického značení, cyklostezek, zimních běžeckých tras a hrad Landštejn (turisty hojně
vyhledávané místo). Z toho důvodu je obec Staré Město pod Landštejnem ideálním východiskem Vašich výletů.

Původní osada vznikla ve 12. století, ve 14. století se rozrostla na trhovou ves, spadající pod Landštejn, v 15. století byla povýšena na městečko. V období průmyslové revoluce se městečku mílovými kroky vyhnula železnice i veškerý průmysl, význam začíná postupně upadat. Zatímco roku 1840 mělo 1036 obyvatel, roku 1939 už jen 531. Negativní vliv měl i odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce, které zde tou dobou tvořilo asi polovinu obyvatelstva.

Středem Starého Města pod Landštejnem je malé náměstí, při jehož okraji stojí dominanta obce - kostel Nanebevzetí Pany Marie.

Severovýchodně od obce je vybudováno přírodní koupaliště, lanový park, biatlonový areál, inline dráha, sportovní střlnice a cyklocamp.

http://www.cyklocamp.cz

http://www.coody.cz

zámek Dobrohoř

Ves Dobrohoř je jižním okrajem Starého Města pod Landštejnem, zámek je západním průčelím obrácen k silnici III/1527 směřující ze Starého Města na jih ke státní hranici. Autobusové spojení do Starého Města zajišťují linky na trase Jindřichův Hradec – Nová Bystřice – Slavonice. Silnici III/1527 kopíruje cyklotrasa č. 1007 z Peršlaku přes Novou Bystřici do Starého Města pod Landštejnem.

přehled dějin

es Dobrohoř (zvaná dříve Ebergeř) je poprvé připomínána jako příslušenství hradu Landštejna roku 1487. Součástí landštejnského panství a později fideikomisního statku byla Dobrohoř až do moderní doby. Minimálně od 18. století zde existoval poplužní dvůr spravovaný po opuštění hradu ze Starého Města pod Landštejnem. Na přelomu 18. a 19. století jej vlastnili hrabata Herbersteinové a po smrti posledního člena rodu hraběte Josefa roku 1816 dědil Otto Herberstein-Moltke z vedlejší větve rodu. Jeho dědictví však bylo napadeno a po dlouhých soudních sporech získal roku 1846 landštejnské panství Ferdinand von Wenzel svobodný pán von Sternbach zu Stock und Luttach. Jeho potomci drželi panství až do roku 1945. Po definitivním ukončení sporů nechal roku 1847 Ferdinand Sternbach přestavět pivovar, který byl součástí poplužního dvora, na jednoduchý klasicistní zámek. Po konfiskaci panství roku 1945 sloužil poplužní dvůr i zámek potřebám zdejšího státního statku, minimálně od konce 80. let 20. století však nebyly budovy udržovány, což se odrazilo na jejich špatném stavu.

http://www.hrady.cz/

48°59'45.017"N 15°15'11.855"E

http://www.mapy.cz/s/72BO

osady Starého Města pod Landštejnem:

Filipov (Filippsdorf)

ulicová ves 9 kilometrů jihovýchodně od Nové Bystřice, hejtmanství Jindřichův Hradec, okres a pošta Bystřice Nová, fara Staré Město. V roce 1890 zde žilo v 11 domech, 58 německých obyvatel a v roce 1938 47 německých obyvatel v 9 domech. První zmínka o této osadě je z roku 1790. Je zde kaple svaté Terezie, ze které je dnes rekreační objekt. Bývaly tady stříbrné doly. Asi jeden kilometr od osady směrem na jihovýchod je v lese hájovna, dnes rekreační objekt. Jihovýchodně, asi 1,5 kilometru od osady Filipov bývala samot – poplužní dvůr Arnoldzhof (Arnoleč), jižně, asi 2 kilometry od osady bývala samota Lužánky (Auerhütten) a dále samota Auerhäuseln.

Návary (Auern)

návesní ves v Čechách, 9 kilometrů jihovýchodně od Nové Bystřice, hejtmanství Jindřichův Hradec, okres Nová Bystřice, fara a pošta Staré Město; v roce 1890 zde žilo ve 24 domech 182 německých obyvatel, v roce 1915 270 německých obyvatel (168 v Návarech a 102 ve Veclově), v roce 1938 včetně Venclova (Wetzlers) 217 německých obyvatel ve 46 domech. Katastr obce zaujímal rozlohu 470 hektarů. Byla zde 1třídní škola (v roce 1915 tady působili učitelé Rudolf Czastka a Marie Kitlitzko) a kaple svatého Martina. První zmínka o obci je z roku 1375. K obci přináležela obec Veclov (Wetzlers). Dnes je to rekreační vesnice bez stálých obyvatel a je zachováno asi deset domů. Jižně od obce je Návarský rybník, u kterého mají své stálé tábořiště skauti ze Slavonic.

Veclov (Wetzlers)

ves v Čechách, hejtmanství Jindřichův Hradec, okres Nová Bystřice, fara a pošta Staré Město. V roce 1900 zde žilo ve 20 domech 128 německých obyvatel. V roce 1915 tady působil stolař Franz Ruby. Veclov přináležel jako osada v obci Návary (Auern). V obci je kaple, která dnes slouží jako rekreační chalupa.

Vitiněves, (Wittingau)

ves v Čechách, hejtmanství Jindřichův Hradec, okres Nová Bystřice, fara a pošta Staré Město. V roce 1900 zde žilo ve 27 domech 200 německých obyvatel. V obci je  kaple sv. Václava, která dnes slouží jako rekreační chalupa.

Dobrotín, (Dobroten)

Dobrotín je malá vesnice, část obce Staré Město pod Landštejnem v okrese Jindřichův Hradec. Nachází se asi 1,5 km na jihozápad od Starého Města pod Landštejnem. Je zde evidováno 21 adres.Trvale zde žije 8 obyvatel.

Dobrotín je také název katastrálního území o rozloze 5,4 km2.

Dobrotín byl založen někdy okolo první poloviny 16. století. Už od začátku patřil pod Staré Město pod Landštejnem. Již od počátku byl Dobrotín osídlen převážně německy mluvícím obyvatelstvem, většina obyvatel byli zemědělci, ve vesnici bylo značné množství statků. Začátkem 20. století byla postavena dnešní kaple na návsi, zasvěcená sv. Terezii z Lisieux. Jde o zajímavé a dodnes v Čechách málo obvyklé zasvěcení. Největší vliv měla zajisté 2. světová válka a nástup komunismu.

Podlesí, (Deutch Bernschlag)

Podlesí (německy Deutsch-Bernschlag, též Peršláček, Posláček, Německý Bernschlag) je osada patřící pod obec Staré Město pod Landštejnem v okrese Jindřichův Hradec. Pošta Slavonice.

První zmínka o obci pochází z roku 1579. Dříve měla obec místní části Olinghäuseln, Arnolshof a Auhäuser. V roce 1830 čítá 16 domů, 1880 již 37 domů a 242 obyvatel německé národnosti. V roce 1930 má 131 obyvatel, v roce 1939 pak 118 obyvatel ve 29 domech.

Pomezí pod Landštejnem, (Markel)

Pomezí je malá vesnice, část obce Staré Město pod Landštejnem v okrese Jindřichův Hradec. Nachází se asi 3 km na severozápad od Starého Města pod Landštejnem. Je zde evidováno 44 adres.Trvale zde žijí dva obyvatelé.

Pomezí leží v katastrálním území Pomezí pod Landštejnem o rozloze 11,05 km2. V katastrálním území Pomezí pod Landštejnem leží i Landštejn.

Landštejn, (Landstein)

Landštejn je malá vesnice, část obce Staré Město pod Landštejnem v okrese Jindřichův Hradec. Nachází se asi 3 km na severozápad od Starého Města pod Landštejnem. Je zde evidováno 7 adres.Trvale zde žije 7 obyvatel.

Landštejn leží v katastrálním území Pomezí pod Landštejnem o výměře 11,05 km2.

Nachází se zde stejnojmenná hradní zřícenina.

GPS souřadnice  Starého Města pod Landštejnem na mapě

49°0'14.420"N, 15°15'12.544"E (odkaz na mapu)

Další zajímavé odkazy

• Oficiální web města: www.staremestopl.cz

• Partnerské město: www.kautzen.com

Ubytování :

http://www.apartmanyuzdendy.cz 

Apartmány u Zdendy

http://www.penzionadria.cz

Adria II

http://www.apartmanypodvezi.cz

http://www.apartmanypodvezi.cz/images/zvenku.jpg

http://www.apartmanypodlandstejnem.cz

http://www.landstejn.cz

http://www.staremestopl.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.ashx?id_org=15459&id_obrazky=16282

http://www.cyklocamp.cz

http://www.lesnichalupa.cz

http://www.staremestopl.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.ashx?id_org=15459&id_obrazky=16252

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí