Na prodej

Rybařský řád - Osika

Rozcestník na vzdálenější místa

Rybářský řád pro rybník OSIKA

platný od 1. 3. 2009 do odvolání

Doba hájení jednotlivých druhů ryb:

Od 1. ledna do 15. června - bolen dravý, candát obecný, štika obecná, sumec velký. Dále jsou veškeré ryby a vodní živočichové hájeni od zamrznutí do úplného roztání ledu na rybníce Osika!!!

Celoroční hájení vodních živočichů:

rak, škeble, žáby, piskoř pruhovaný, mřenka mramorovaná, sekavec písečný, střevle potoční a dále veškeré druhy ryb z čeledi jeseterovití

Nejmenší stanovené délky ryb:

amur bílý - 60 cm, bolen dravý - 45 cm, candát obecný - 50 cm, kapr obecný - 40 cm, kapr obecný s délkou nad 70 cm je hájen celoročně, lín obecný - 20 cm, jelec tloušť - 25 cm, maréna velká a peleÄŹ - 35 cm, pstruh americký duhový - 23 cm, štika obecná - 55 cm, sumec velký - 90 cm, úhoř říční - 45 cm, tolstolobik bílý a pestrý - 60 cm.
Parkování motorových vozidel pouze na vyhrazených místech. Nutno dodržovat dopravní značky a platné předpisy (např. tzv. „lesní zákon“).

Zakazuje se:

Používat při lovu ryb prostředků výbušných, otravných nebo omamných, bodců, lapadel, samoseků, udic bez prutů, střílet ryby a chytat je pod ledem (v dírách), chytat na šňůru, lovit do rukou a ok, sbírat jikry, užívat k lovu elektřinu, chytat v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody, chytat ryby shromážděné ke tření, lov ryb z jakýchkoliv plavidel, lov z ostrovů, vyhrazovat si jakýmkoli způsobem místa k lovu, lov na bójky, které nejsou pevnou součástí udice, řezat vidličky (opěrky) z rostoucích porostů, znečišťovat odpadky (hlavně sklem) místo rybolovu a okolí, používat za nástrahu chráněné živočichy, vnadit krví a masem, kuchání ryb, nechávat nezabité ryby uhynout, používat intenzivní svítidla, která oslňují ryby nebo taková, která svítí pod hladinou, chytání ryb mimo vyhrazený prostor, používat vezírek nebo jiné přechovávací zařízení na ponechané v rybníce ulovené živé ryby pro více rybářů (2 a více, to znamená tzv. „společné vezírky“ ,používat k lovu ryb „srkaček“ nebo jakýchkoliv jejich modifikací či zařízení využívajícího jejich principu nebo zařízení, která mohou být za „srkačky“ považována.

Zakázané způsoby lovu: jestliže je nástrahou boilies, používat háčky s protihroty (háček s protihrotem) 

Rybářské nářadí, způsoby lovu a nástrahy:

 • lovec smí používat nejvýše dvou prutů a na každém z nich nejvýše dvou návazců,
 • na živou nebo mrtvou rybku, nebo její část, se smí chytat od 16. června do 31. prosince,
 • při přívlači je povoleno lovit jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty nastraženy, přívlač je povolena od 16. června do 31. prosince,
 • muškařit je dovoleno jen jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty nastraženy,
 • rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ulovených ryb a podběrák,
 • pokud lovící přechovává ryby živé, musí mít vlastní vezírek s kruhy nebo jiné zařízení, které ryby nepoškozuje,
 • při lovu nástražných rybek do čeřenu (max. 1x1 m) nesmí být pruty nastraženy,
 • každý rybář je povinen viditelně podměrečného candáta vyprostit ve vodě (pokud mu to dovolí přístup k vodě) buďto opatrným vyproštěním háčku (chycen za tlamu) nebo ustřihnutím silonu (chycen za jícen),
 • lovec musí mít u sebe rybářskou povolenku a rybářský lístek, přehled o úlovcích a průkaz totožnosti s fotografií,
 • mládež do 15 let smí lovit na 1 prut za doprovodu osoby starší 18 let nebo pod rybářským dozorem (rybáře vlastnícího povolenku pro dospělé),
 • přehled o úlovcích musí rybář svědomitě vyplňovat a po skončení platnosti povolenky odevzdat tam, kde mu byl vydán

Ponechání ryb pro potřebu držitele povolenky

 • počet a množství úlovků a jejich evidence - v jednom dnu si může rybář ponechat nejvíce 7 kg všech druhů ryb nebo jejich kombinace: maximálně však dvě ušlechtilé ryby
 • při dosažení 2 kusů ryby ušlechtilé končí pro tento den, rovněž tak při chycení druhé ušlechtilé ryby o větší váze, která přesahuje 7 kg
 • při hmotnosti jednotlivé uvedené ryby kteréhokoliv druhu nad 7 kg, omezuje se denní úlovek na tento jeden kus, lovec si však může ponechat rybu ulovenou předtím,
 • při ulovení a ponechání si ušlechtilé ryby je rybář povinen tuto skutečnost ihned zapsat do přehledu o úlovcích s označením data a délky ryby v cm.
 • Ve vezírku může mít rybář při povolence: na 1 den 2 kusy ušlechtilé ryby

POVOLENKA DENNÍ

 -max. 7 kg ryb, z toho max.2 kusy ušlechtilých ryb.  -Po ulovení ryby, kdy dojde k překročení 7 kg ulovených ryb, které si rybář ponechá, je rybář povinen pro tento den rybolov ukončit

POVOLENKA TÝDENNÍ

- za každý den lovu ryb max. 7 kg ryb, z toho max. 2 kusy ryb ušlechtilých, - za celou dobu platnosti povolenky max. 20 kg veškerých ryb, z toho max.8 kusů ušlechtilých ryb                                                                      

POVOLENKA MĚSÍČNÍ

– za každý den lovu ryb max. 7 kg ryb, z toho max. 2 kusy ryb ušlechtilých, - za celou dobu platnosti povolenky max. 40 kg  veškerých ryb, z toho max.15 kusů ušlechtilých ryb.                                      

POVOLENKA ROČNÍ

- za každý den lovu ryb max. 7 kg ryb, z toho max. 2 kusy ryb ušlechtilých, - za celou dobu platnosti  povolenky nejvýše 100 kg  veškerých ryb                                                                                   
Každý rybář je povinen po skončení rybolovu zanechat na místě pořádek, kapr s délkou větší než 70 cm je hájen celoročně, -rozestup mezi rybáři je minimálně 3 m, -je zakázáno používat k zakrmování nebo zvážení plavidel, -je zakázáno využívat k rybolovu rybniční zařízení a prostor do 3 m okolo něj.

Rybářská stráž:

-odebere rybářskou povolenku každému, kdo poruší rybářský řád, provinilý rybář končí okamžitě a bez náhrady rybolov na revíru v daném roce a v následujícím roce mu nebude povolenka vydána, -člen rybářské stráže je povinen se při kontrole prokázat průkazem rybářské stráže a průkazem totožnosti, jsou povinni poskytnout rybářské stráži podporu a pomoc.

Zvláštní ustanovení:

Na povolenku není právní nárok

Provozovatel si vyhrazuje právo na časově omezenou dobu vyloučit na některých úsecích výkon rybářského práva pro držitele platných povolenek bez nároku na vznik slevy nebo vratky z cen povolenek. O tomto opatření bude řádným způsobem včas informováno.

Poslední povinnost držitele povolenky

Povlenku odevzdat  neprodleně po skončení její platnosti obsluze nebo tuto doručit   společnosti Rybářství Kardašova Řečice s.r.o. na adrese Nádražní 574, 378 21 Kardašova Řečice, případně do schránky umístěné na sádkách v Albeři, případně na recepci v autokempu Osika.

http://www.e-ryby.cz

 

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí