Na prodej

kraj rybníků a Nežárky u Lásenice

Rozcestník na vzdálenější místa

řeka Nežárka

Nežárka je významný pravostranný přítok řeky Lužnice v Jihočeském kraji. Je dlouhá 56,2 km (společně se svou delší zdrojnicí Žirovnicí má celkovou délku 86,1 km). Plocha jejího povodí měří 1000,1 km².

Řeka Nežárka vzniká soutokem říček Kamenice a Žirovnice v Jarošově nad Nežárkou v nadmořské výšce 471 m. Nejprve její tok směřuje jihozápadním směrem k Jindřichovu Hradci. Od Jindřichova Hradce teče řeka na jih k obci Lásenice, u které postupně obrací svůj tok směrem na západ. Dále po proudu u Stráže nad Nežárkou se řeka stáčí na severozápad. Tento směr si ponechává až ke svému ústí do Lužnice (Staré řeky) ve Veselí nad Lužnicí v nadmořské výšce 408 m.

rybníky u Lásenice

Rybník je uměle vytvořené vodohospodářské dílo (resp. vodní nádrž) určené především k chovu ryb, dále pak k chovu vodní drůbeže a plní i funkci přirozené retence vody. Rybník má přírodní dno a technickou vybavenost nutnou k regulaci vodní hladiny. Rybník je tvořen hrází (s pozemkem, na kterém stojí), přítokovou částí, odpadem, zatopenými pozemky na úroveň hladiny vody při navrženém průtoku, popřípadě obvodovou stokou.

Skupiny rybníků tvoří rybniční soustavy.

Lásenický stav (22ha)

Velká Lásenice (70ha)

Pasecký

Malý hamr

Velký hamr

Jakeš

Zahradník

Šlechtic

......

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí