Na prodej

Velká Lhota a zámek Řečice

Rozcestník na vzdálenější místa

kostely ve Velké Lhotě ( Volfířov )

Velká Lhota

V e l k á   L h o t a  leží 9,5 km severozápadně od Dačic. Součástí je osada Poldovka, ležící pod vrchem Hradisko (760 m n.m.v.). Katastr má výměru 388 ha, nadmořská výška 603 m, v současné době má 65 domů a 162 trvale bydlících obyvatel.

V místě je Základní a Mateřská škola, pošta.

Ves pod jménem Roseč vznikla pod zalesněnou horskou skupinou Javořice – Hradisko vyklučováním lesa. V roce 1385 náležela ke zboží hradu Šternberka Heřmanu z Hradce. Za pánů z Hradce patřila Lhota k rychtě Šachovské. Od roku 1414 náležela k panství telečskému. Bývalý dvůr byl rozparcelován a v roku 1798 vznikla pod Hradiskem, na místě zrušeného dvora, v roce 1798 osada Poldovka.   

Dominantu tvoří „Toleranční areál“ 2 kostely Českobratrské církve evangelické s přilehlými farami. Starší pro věřící augšpurského vyznání novogotický z roku 1876 postaven na místě staršího z roku 1783. Mladší v historizujícím slohu dříve pro věřící helvítského vyznání.

Klasicistní jednopatrová fara čp. 37 z roku 1838.

obcecr.cz/volfirov/index.php

Historie zámku Řečice

Na místě zámku stávala původně tvrz. Její existenci předpokládáme již v 15. století, písemně je však doložena v roce 1562. Tvrz byla přestavěna v jednoduchý obdélníkový barokní zámek roku 1690. Zámek byl pronikavě přestavěn kolem roku 1730 a rozšířen o pravé křídlo v roce 1800 rodem Lipovských.

Rod Lipovských vlastnil řečický zámek až do roku 1830, kdy jej prodal Dalbergům, majitelům dačického panství. Roku 1909 prodal Karel baron Dalberg Řečici Dr. Robertu baronovi Bachovi.

Roku 1918 koupil od Bacha statek Antonín Sychra, továrník z Boskovic, který prodal Řečici Karlovi a Anně Šikýřovým v roce 1925.

Dne 9. 5. 1945 Karel Šikýř náhle zemřel a zámek se statkem připadl dědicům Anně, Karlovi a Petrovi. Dne 10. 4. 1948 došlo k parcelaci velkostatku, takže od 1. 10. 1948 bylo hospodářství předáno drobným uchazečům o půdu z Řečice, Šachu a Velké Lhoty, kterým bylo doplněno vlastnictví půdy nejvýše do 4 ha. Budovy, rybníky a lesy byly předány do správy obce.

Po založení družstva sloužila budova zámku jako kanceláře a byty. Dne 31. 3. 1979 prodalo MNV Volfířov zámek v Řečici podniku Drogerie Jihlava za 500 000 Kčs. Podnik Drogerie Jihlava se jej při rekonstrukci snažil uvést do původní podoby a to včetně přilehlé zámecké zahrady. Nákladem 4,5 mil. Kčs vzniklo ze zámku školicí a rekreační středisko s 11 pokoji, jídelnou a klubovnou s kapacitou 40ti lůžek.

V restituci po roce 1989 byl zámek i ostatní majetek statku vrácen restituentům.

http://recice-obec.wz.cz/

http://www.mapy.cz/s/72XI

 

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí