Na prodej

Kostel a hrobka Nové Sady(Písečné)

Rozcestník na vzdálenější místa

Nové Sady ( osada Písečného )

Nové Sady (německy Neustift) byly dříve samostatná obec 1 km severovýchodně od Písečného v nadmořské výšce 472 m. Situována je východně nad údolím Moravské Dyje. Malá obec dříve s německým obyvatelstvem, po roce 1918 s českou menšinou, po r. 1945 české obyvatelstvo. V roce 1843 žilo v obci podle Vlastivědy moravské (vydání 2005) 139 obyvatel ve 28 domech a 35 domácnostech. Od roku 1960 je vesnice místní částí obce Písečné a je v ní 29 obytných domů.

 

Historický vývoj

První písemné zmínky o obci jsou v historických pramenech z roku 1351, kdy ještě byla nazývána "Nová Ves". Až do roku 1849 byly Nové Sady spojeny s panstvím Písečné. Před třicetiletou válkou bylo ve vsi 19 usedlostí. Desátky se odváděly faře v místě a panství Písečné. Na týdenní pondělní trhy se jezdilo do Slavonic. Pálenka, která se pálila v místní palírně šla na odbyt převážně do Rakous. Elektrifikována byla ves až v roce 1946 připojením na síť ZME Brno.

Škola

Škola v Nových Sadech byla již v roce 1673, kdy se připomíná v pramenech, že místní učitel byl i varhaníkem. v roce 1702 byla původní dřevěná budova školy zničena při bouři. Až do vybudování nové školní budovy v roce 1803 se vyučovalo po domech. Když byla v roce 1902 v Písečném postavena nová školní budova, byla místní škola zredukována na dvoutřídní. V této škole se samozřejmě vyučovalo německy, neboť obyvatelstvo bylo v té době veskrze německé. Přiškoleny sem byly obce Nové Hobzí, Markéta, Modletice a Chvalkovice.

Po vzniku republiky byla v roce 1919 zřízena česká menšinová škola, která byla umístěna do budovy německé školy v Nových Sadech. Německá škola byla přemístěna do Písečného do budovy tamní německé školy. Po okupaci v roce 1938 zde skončila česká škola svoji činnost, neboť čeští obyvatelé byli z pohraničí okupanty vyhnáni. Po osvobození v roce 1945 bylo obnoveno ve škole v Písečném vyučování samozřejmě již pouze v českém jazyce a děti z Nových Sadů chodili do školy v Písečné až do roku 1980, kdy byla škola v Písečném zrušena a žactvo bylo převedeno do školy ve Slavonicích.

Památky a pamětihodnosti

48°58'0.235"N, 15°28'12.205"E

http://www.mapy.cz/s/72n9

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí