Na prodej

Montserrat u Cizkrajova

Rozcestník na vzdálenější místa

Poutní kostel Panny Marie Montserratské

 
 
 

Založení poutního místa

Zakladatelem poutního kostela Panny Marie Montserratské u Cizkrajova je Bartoloměj, rytíř z Tannazoll-Zillu. Když byl totiž během vojenského tažení roku 1640 vážně zraněn a zůstal ležet na bojišti, slíbil Panně Marii, že pokud se zachrání, vykoná pouť na španělské poutní místo Montserrat. Tannazoll se opravdu uzdravil, a aby splnil daný slib, skutečně se vydal na pouť do Španělska. Když doputoval na Montserrat, předsevzal si, že své zachránkyni Panně Marii postaví na svém panství kapli. Proto nechal zhotovit kopii sochy Panny Marie Montserratské, přivezl ji s sebou domů a roku 1651 ji umístil do kaple na kopci u Mutné, kterou nechal postavit. Lidé tento kopec záhy pojmenovali Montserrat a kaple se stala oblíbeným poutním místem, takže už roku 1660 musela být pro množství poutníků rozšířena.

V letech 1712-17 byla k původní kapli, proměněné v presbytář, přistavěna nová chrámová loď, do opěrné zdi před jejím průčelím byla vestavěna kaple Božího hrobu a v okolí kostela vyrostly další tři kaple a několik pousteven. Při té příležitosti vytryskl v kostele pramen vody, svedený do studánky v presbytáři.

Zánik a obnova Montserratu

Poutní kostel sloužil svému účelu až do roku 1785, kdy byl rozhodnutím císaře Josefa II. zrušen. Všechny budovy i veškeré jejich vybavení bylo rozprodáno v dražbě - zachránila se pouze socha Panny Marie, přenesená později do farního kostela v Cizkrajově.

Téměř 70 roků byl kostel v rozvalinách. V polovině 19. století se zde o nedělích a svátcích začali znovu scházet věřící k odpoledním pobožnostem a postupně se v nich probouzela touha po obnově kostela. Roku 1856 se záměru obnovit montserratskou svatyni ujal cizkrajovský kaplan P. Josef Springer, nechal vypracovat plány a ihned po schválení stavebních prací začaly na obnovu poutního kostela přicházet finanční i naturální dary. V roce 1865 byl kostel zdárně obnoven a 2. července do něj byla z farního kostela slavnostně přenesena socha Panny Marie. 17. září 1865 vysvětil obnovený chrám brněnský biskup Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche a Montserrat se opět stal poutním místem německy mluvících obyvatel celého pohraničního regionu.

Pořad poutí v minulosti a nyní

V obnoveném poutním kostele se každoročně konaly tyto pouti: o svátku sv. apoštolů Filipa a Jakuba (1. května), na první květnovou neděli, o svátku Navštívení Panny Marie (2. července), o svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) a o svátku Narození Panny Marie (8. září). Kromě hlavních poutí přicházely na Montserrat jednotlivá procesí poutníků po celý rok, takže každoročně se na Montserratu slavilo až 100 mší svatých.

V době 2. světové války zůstaly zachovány pouze hlavní pouti. Po válce byli původní německy mluvící obyvatelé násilně "odsunuti", takže počet montserratských poutníků rapidně klesl. Vzhledem k nepřízni doby se mohly slavit pouze tři pouti: o první květnové neděli, o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) a o první neděli v září.

V současnosti se na Monserratu každoročně slaví tři velké pouti - jarní pouť o první květnové neděli, hlavní pouť v sobotu a v neděli před slavností Nanebevzetí Panny Marie (15.8.) a pouť dětí a mládeže v neděli před začátkem školního roku. Dále se slaví některé mariánské svátky a v období květen-září zde mohou poutníci prožít každý měsíc sobotní poutní dopoledne (zpravidla na třetí sobotu v měsíci). Na svou pravidelnou srpnovou pouť sem putují také poutníci z rakouských příhraničních farností i bývalí němečtí osadníci tohoto kraje.

Významné události posledních let

V květnu Jubilejního roku 2000 navštívil Montserrat apoštolský nuncius v České republice, Mons. Giovanni Coppa.

V roce 2001, u příležitosti 350. výročí založení poutního místa a 90. výročí úmrtí jeho obnovitele, P. Josefa Springera, zavítal na Montserrat v rámci hlavní pouti brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

V letech 2001-2002 se podařilo zrekonstruovat poměrně veliké varhany poutního kostela, které nyní slouží k bohoslužbám i k příležitostným koncertům duchovní hudby.

Kalendář poutí na Monserratu - podrobný přehled poutí k poutnímu kostelu Panny Marie Montserratské

http://www.cizkrajov.cz

49°1'5.419"N 15°23'31.819"E

http://www.mapy.cz/s/72lP

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí