Na prodej

Škorpioní kameny a HoherStein

Rozcestník na vzdálenější místa

» Platz des Skorpions (Škorpión) Unikátní kamenná sestava se nachází v lese nedaleko Kautzenu. Jedná se o přírodní svatyni s mystickým kamenným obrazem Škorpióna, který má v sobě soustřeďovat energii z vesmíru i Země. Lokalita, která je konfigurací velmi silných a působivých energetických míst, bývá také spojována s očekávaným přistáním UFO. Přestože se rozlehlý kamenný obrazec nachází na soukromém pozemku, je volně přístupný z lesní cesty a je o něj dobře pečováno. Toto místo je nazýváno také "die Alm" (horská pastvina) a začíná zde patnáct kilometrů dlouhá modře značená stezka.

Za objevení Škorpióna a jeho energetických sil vděčíme pánům Hans-Guido Kochovi a Dipl. Ing. Manfredu Steinovi, pocházejícím z Kautzenu, kteří od roku 1987 neúnavně pracovali na průzkumu tohoto místa. Původně toto seskupení vypátral proutkař Hans-Guido Koch a nazval ho podle poznatku Manfreda Steina, že rozmístění kamenů připomíná souhvězdí škorpióna, jako "Platz des Skorpion", neboli Místo škorpióna. Lidé žijící v blízkém okolí se tomuto nálezu usmívali do té doby, než o místo projevila zájem i široká veřejnost. Ročně lokalitu navštíví mnoho lidí z vnitrozemí i ze zahraničí, aby si ji prohlédli nebo vyzkoušeli blahodárné působení tohoto místa.

Hlavní funkce jednotlivých kamenů Škorpióna je popsána na tabulkách. Názvy kamenů jako Hlava hada, Kámen plodnosti, Runový kámen nebo Kámen energie svědčí o významu jak věšteckém, tak léčitelském. Kameny leží na svých původních místech, což jim umožňuje čerpat energii ze zemských zdrojů. Badatelé zde naměřili několik pásů energie, a to dokonce včetně kruhových zón. Není proto překvapivé, že nedaleko odtud žil poustevník, v jehož poustevně se prý děly zázraky.

Obrovské žulové balvany se svými zvláštními prohlubeninami a zvrásněným formováním jsou důvodem pro další spekulace a přemýšlení. Názory na jejich význam se různí: někteří zastávají teorii, že byly opracovány a umístěny člověkem, aby mohly být zasvěceny ke starověkým keltským rituálním obřadům, z čehož vyplývá i jejich význam obětních kamenů s prohlubeninou (stružkou) na krev. Jiné názory zastávají vědeckou teorii, že balvany vznikly následkem působení přírodních procesů eroze.

Tyto kameny mohou být staré miliony let a již velmi dlouho je navštěvují lidé hledající pomoc nebo uzdravení. Když byla tato formace kamenů zaměřena a vyhotoven její přesný plán, ukázalo se, že uspořádání kamenů má až zarážející podobnost se souhvězdím škorpióna. Hlubší význam je ale objasňován postupně a ani v současné době není komplexní význam tohoto místa zcela znám.

» Sakrálně geografické propojení Soustava Škorpióna může být propojena s celou řadou energeticky významných míst Rakouska. Přesně na západ od ní leží Kolomannistein u Eisgarnu, na jih vede energetická linie přes hlavní oltář kláštera ve Zwettlu ke kříži na vrchu Ötscher. Na jihozápadě leží v jedné linii s kostely v Heidenreichsteinu, Gmündu, Weitře, St. Martinu, Neumarktu im Mühlviertel, Linzi a Gmundenu, která vede dále přes vrchol hory Grossglockner k Innichenu v Jižním Tyrolsku. Na severovýchod vede linie z tohoto místa k Trojmezí u Maříže s historickým trojbokým hraničním kamenem (hranice Čechy, Morava a Rakousko). Škorpión dále leží na jedné linii také s městy jako je Praha – Ústí nad Labem – Drážďany – Mnichov – Pasov – Brno – Telč – Jihlava a Břeclav. Tento souběh linií z velké oblasti do jediného bodu, který leží na kraji světového dění, současně však ve středu Evropy, stejně jako spojuje keltské, římské, germánské a slovanské kultury, dodává tomuto místu zvláštní význam.

» Duchovní kvalita místa Škorpiónský princip přeměny hrubých látek na látky jemné, stejně jako oduševnělost materiálů, je již na tomto místě doloženo geologicky přechodem od žuly k rule. Energetické vyzařování kamenů je díky místní zóně krystalických soustav ještě zesíleno. Na návštěvníky tento princip působí zesílením jejich pozornosti a duševním rozrušením, což bylo doloženo měřením elektrických hodnot odporu pokožky. Tato okolnost spolu s intenzivním přírodním prožitkem a osobními pocity vytváří předpoklad pro spirituální se vypořádání návštěvníků se silami tohoto místa. Toto místo je jako kostel ve volné přírodě bez konvenčního tlaku k ideologickému chování. Odpovídající principu vlastní škorpiónské podstaty "zemři a žij" rozvíjí toto místo svou kvalitu především v oblasti nutných a bolestných osudových změn, při kterých dochází k odpoutání se od zažitých zvyků a odhodlání se ke kroku do další životní fáze. Ženská podstata některých kamenů škorpióna poukazuje na kultovní uctívání "černé matky" na tomto místě. Proto je "Opferstein" (obětní kámen) se svou odtokovou rýhou obrácenou k vycházejícímu slunci, a na západě, na "ženské" straně je "Geburtsstein" (kámen narození), na kterém je prohlubeň - lůžko či stolička pro rodičku a dále sedátko pro porodní bábu.

 

» Působení některých kamenů soustavy "WARZENBRÜNDL" (Bradavice) je balvan s mnoha miskami, přičemž jedna z nich nikdy nevyschne a vytéká z ní léčivá voda (působící právě na bradavice). Kámen leží na spojnici křižovatek podzemních pramenů a na křižovatce dálkových energetických linií – podle Dr. Manfreda Curryho – na "sakrální" křižovatce. "HERRGOTTSSTEIN" (kámen Pána Boha) je ústředním kamenem celé skupiny, jehož vrchní miska je naplněna nikdy nevysychající vodou. Léčivé účinky této vody při různých očních problémech a bolestech jsou známy od pradávna. U kamene zvaného "SCHLANGENKOPF" (Hadí hlava) můžeme s pomocí virgule nebo kyvadla snadno určit oba póly kamene, dobíjející i odebírající. Skupina kamenů "APOSTELSTEINE" (Apoštolské kameny) se vyznačuje mělkými a širokými miskami (prohlubeninami), které údajně sloužily apoštolům jako místa k odpočinku. "OPFERSTEIN" (Obětní kámen) je pojmenován podle své trojité "obětní misky" s odtokovou rýhou, která leží ve směru východu slunce. U balvanu "ENERGIESTEIN" (Energetický kámen) můžeme na straně, kde vychází slunce, vyzkoušet (např. s pomocí virgule či kyvadla) dobře patrný příliv proudící energie. Naproti tomu na západní straně kamene tato energie téměř není zachytitelná. "RUNENSTEIN" (Runový kámen) představuje konec ocasu Škorpióna.

V okolí Kautzenu je řada pozoruhodných lokalit. Patří sem také osada Radschin, kde se nachází tzv. Evropské rozvodí: řeka Dyje, která teče do Černého moře, se zde odděluje od ostatních toků odvádějících vody do moře Severního.

48°55'20.870"N 15°12'2.595"E

http://www.mapy.cz/s/72tU

http://www.krajinabezhranic.cz   (zdroj)

48°57'11.599"N 15°13'27.815"E  - HoherStein

http://www.mapy.cz/s/72tL

 

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí