Na prodej

balvany u Suchdola

Rozcestník na vzdálenější místa

Suchdol u Kunžaku

V lese, který se nachází necelé dva kilometry od vrcholu Kníže (649,1 metrů n. m.), severozápadně od obce Suchdol, nalezneme jeden z našich nejznámějších viklanů, Trkal. Zvětráváním a odnášením granitových hornin vzniklo v této oblasti množství obřích balvanů žokovitého tvaru. Některé z nich spočívají nestabilně na svém skalnatém podloží a vytvářejí viklany. Od Suchdola sem přichází modrá turistická značka, pokračující směrem na Mosty.

» Strážní kámen Výrazný, mechem obalený kámen na okraji lesa, který je z cesty k viklanu dobře vidět. Kámen plní funkci tzv. „Strážce“, kterého je vhodné požádat o svolení ke vstupu do dané lokality. Dobře vnímatelná "odpověď" může přijít v podobě slov, nebo pocitů. "Zde je místo pro pokoru, kdo s dobrým úmyslem přichází, může se zde mnohé dozvědět," to jsou slova, která jsme uslyšeli v blízkosti kamene my. Zdejší meditace umožňuje vnímání živlů i napojení na zárodky života klíčící v temnotě.

» Taneční (vílí) kameny Takto jsme nazvali dva výrazné kameny, vzdálené od sebe zhruba pět metrů. Nacházejí se dále na cestě vedoucí k viklanu Trkal. Pro kontakt s přírodními bytostmi (vílami) slouží místo uprostřed spojnice obou kamenů. Je však nezbytné, aby jeho energii posílily další dvě osoby, které se postaví na kameny. V klidovém stavu lze vnímat příchod elementárních bytostí z celého okolí. Pokud máme dost odvahy, můžeme se s nimi dát "do tance", který většinou přechází v poměrně rychlou rotaci. Lidé se smyslem pro humor tvrdí, že daný pohyb připomíná známé taneční styly jako je "Kolo kolo mlýnský", "Točte se pardálové" a "Vozembouch".

» Viklan Trkal Dnes již bohužel zřícený viklan je tvořen porfyrickým granitem typu "Zvůle". Viklan Trkal je vysoký necelých sedm metrů, váží kolem třiceti tun a pouze jednou úzkou plochou se opírá o skalnaté podloží. Na povrchu roztržené plotny nalezneme třináct "věšteckých misek". Jedná se o prohlubně kruhovitého až eliptického tvaru, jejichž průměr se pohybuje mezi 20 a 100 cm a hloubka dosahuje až 40 cm. Vznikly v důsledku eroze, působení vody a nepravidelného zvětrávání hrubozrnné dvojslídé žuly tzv. "landštejnského typu", někdy nazývané typem "Zvůle". Trkal patří ke čtyřem nejvýznamnějším viklanům v České republice, časopis s názvem Památky archeologické ho popsal již roku 1892. Ještě na počátku 20. století býval Trkal skutečným viklanem, který bylo možné poměrně malou silou rozpohybovat. Roku 1910 ho však skupina školních dětí rozkývala natolik, že se zřítil ze svého přirozeného těžiště a jeho viklání zcela ustalo. Přesto je dodnes řazen mezi zajímavé geologické lokality registrované v České geologické službě (ČGS).

 

Dnes již nedokážeme říci, k jakým různorodým účelům bylo možné využít viklan v dobách, kdy ještě býval pohyblivý. V současnosti kámen působí téměř neživotně, ale některé misky na vrcholové plotně bývají naplněné vodou velmi odlišné kvality. Při návštěvě nás zaujaly dvě výrazné a hluboké misky, z nichž se každá nacházela v oddělené části plotny. Jak napovídají místní pověsti, jsou to misky se "živou a mrtvou vodou". I když pověsti spojují viklan s čerty, jediným strážcem místa je zde nyní malá astrální bytost typu "rarášek". Je poněkud potměšilý a s lidskými návštěvníky většinou nekomunikuje, pouze je zvědavě sleduje. V lidových bájích na vrcholové plošině viklanu pořádali svoje sněmy čerti. Rokovali zde dokonce tak dlouho, že svými zadky, rozžhavenými od pekelných plamenů, vyseděli do skály dolíky. Kdo ví, jestli se zde nescházejí ještě dnes. Mystikové naopak spojují tento posvátný kámen s druidy, kteří používali při svých rituálech "živou vodu" ze zdejších prohlubní. Místo je samo o sobě léčivé a voda z misek ("živá" i "mrtvá") má i v současnosti sílu uzdravovat. Nejenom samotný viklan, ale také jeho okolí je unikátní. Již vlastní příchod cestou lemovanou keři jalovců a kamennými mužiky (pyramidami z navršených kamenů) a zvlněné pastviny s osamocenými balvany připomínají atmosféru bájného Irska. Však také oblast kolem viklanu patří k nejkrásnějším koutům Kunžacka.

» Velryba a Léčivý kámen Na okraji lesa poblíž viklanu, kudy prochází modrá turistická značka ze Suchdola do Mostů, jsou součástí zdejších pastvin další dva výrazné kameny. Během pastevní sezóny k nim však může být znemožněn přístup. Struktura obou kamenů napovídá, že bývaly energeticky poměrně silné. Jejich přemístěním došlo sice k oslabení původní funkce, přesto zde zbytkovou energii můžeme stále zaznamenat. "Velryba" je do země zanořený kámen, tvarem připomínající ležícího kytovce, který lze doporučit k léčení. Na kameni ležíme tak dlouho, dokud cítíme, jak z nás odebírá nežádoucí energii. "Léčivý kámen" leží v sousedství Velryby a následně dokáže dobíjet oslabená místa v našem těle.

» Dračí kameny Soustava kamenů nacházející se v malém borovém lesíku nedaleko silničky spojující obce Suchdol a Mosty. Zdejší krajina je však využívána pro pastvu skotu a vzhledem k přítomnosti plemenných býků ve stádě nelze vstupovat do elektrických ohradníků. Dračí kameny sestávají ze skalky a poměrně velkých, samostatných balvanů oblých tvarů, na jejichž vrchol lze většinou bez problémů vystoupit. Relaxační místo nalezneme mezi dvěma kameny pod břízou. Vrchol nejvyššího kamene naopak láká k meditačnímu létání. Na samém okraji lesíka se nachází velký zaoblený kámen, na jehož boku je vyrytý symbol severské runy Fehu.

V celé této oblasti, táhnoucí se od Suchdola k Mostům můžeme najít mnoho zajímavých, někdy menších, jindy poměrně větších kamenů, často i zajímavě tvarovaných. Objevili jsme dokonce i veliký a funkční menhir. U mnohých z kamenů můžeme stále dobře vnímat jejich energii.

GPS: 49°7'36.938"N, 15°13'59.449"E

http://www.krajinabezhranic.cz/

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí