Na prodej

balvany u Kunžaku

Rozcestník na vzdálenější místa

Skalka u Kunžaku

Na zalesněném vrchu Skalka pod obcí Mosty (jihovýchodně od Kunžaku) se v jehličnatém lese nacházejí roztroušené skupinky kamenů i osamocené balvany tzv. "landštejnské žuly" s dokonale zaobleným tvarem. Na mnohých z nich jsou kromě skalních mís také žlábkovité škrapy a prohlubně. Zmiňme alespoň některé z těch, jejichž energii můžete při své návštěvě vyzkoušet.

» Hadí kámen Ze skupinky balvanů u příjezdové cesty upoutá zejména velký kámen, který má při troše fantazie podobu hadí hlavy. Opodál se nacházejí kameny dolmenovitého typu a menší skalky. "Hadí kámen" má hned několik zajímavých funkcí. V kontaktu s kamenem můžeme cítit výraznou teplou energii, která stoupá od kostrče a postupně prochází celým tělem. Je to tzv. "hadí síla" (kundalíní), příznivě působící jak na mysl, tak i na fyzické tělo. Ve stavu meditativního napojení na energii kamene si také člověk může vyzkoušet změnu forem (např. zalétat si jako drak či orel).

» Starý dolmen O kousek dál v lese stojí tři výrazné balvany. Poloha a uspořádání jednoho z nich dávají tušit jeho dávnou funkci dolmenu. Dnes už se pod něj nedá dostat, přesto stále ještě umožňuje meditaci, při které je možno odevzdat vše staré, nefunkční, přežité, všechno co zemřelo a má být nahrazeno novým. Při obsazení všech tří kamenů vytvoří aktivovaná energie kruh, v jehož středu by nikdo neměl stát. Jedná se o tzv. drenáž, energetické zařízení stahující a čistící negativní energie z okolí. Také zdejší kameny "vytahují" z člověka staré nefunkční vzorce a nahrazují je novou energií. Záleží však na tom, v jaké pozici vůči kameni stojíme. Při pozici čelem ke kameni přicházejí informace, opřeme-li se o kámen zády, probíhá pročištění energií ve fyzickém těle.

Pod vrcholem kopce si pozorný návštěvník může povšimnout částečně zachovaného mohylového pole. Mezi skalkou a okrajem pohřebiště prochází pěšina, která vede zřejmě do míst, kde se nacházela hlavní svatyně. Pokud to není nezbytné, do prostoru pohřebiště nevstupujeme.

Podél červené turistické trasy vedoucí na Zvůli najdeme velké množství roztroušených kamenů. Jedním z nejzajímavějších a již na první pohled unikátních je kámen typu dolmenu.

» Dolmen Nádherný a funkční dolmen bychom nejraději nezmiňovali a nechali jej někde v klidu a v ústranní. Při cestách těmito končinami jej ale málokdo přehlédne. Snad tedy jen poprosíme, chovejte se k němu tak, jak si tento úžasný dolmen zaslouží.

 

Celá lokalita kolem vrchu Skalka je na kamenné útvary poměrně bohatá. Jedná se o jakýsi pomyslný pás jdoucí z jedné strany od Zvůle (a ještě dále jihovýchodním směrem přes Nový Svět, Radíkovy, Stálkov) a pokračující na druhou stranu na jih a jihozápad.

GPS: 49°5'56.126"N, 15°13'10.449"E

http://www.krajinabezhranic.cz

 

Vysoký kámen

Vysoký kámen leží asi 5 km jižně od Kunžaku je nejvyšším bodem v okolí a zároveň nejvyšším místem okresu Jindřichův Hradec. Bývá někdy nazýván i jako Velký kámen, Mezní kámen, Hraniční kámen, ale nejčastěji Markův kámen, což je odvozeno z něměckého Markstein - hraniční kámen. Ještě v 16. století zde vedla hranice tří diecézí: pražské, olomoucké a pasovské. Roku 1842 zde byl zřízen triangulační bod. Na vrcholku jsou zajímavé mohutné skalní masivy, které stojí za zhlédnutí

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí