Na prodej

Jára Cimrman

Rozcestník na vzdálenější místa

Kaproun a Jára Cimrman

Kaproun - toť zastávka, která se bezesporu zapsala do historie jako málokterá železniční zastávka u nás. Možná i proto a pravda zaslouženě, patří mezi nejhezčí (a soudě podle vrcholové knihy i velmi navštěvované) zastávky v síti českých železnic. Jak to tedy s Kaprounem a Járou Cimrmanem ve skutečnosti bylo a jakou souvislost má tento český génius s tímto místem, kde lišky dávají dobrou noc.

Lavice, pod níž Mistr upadl při kontrole jízdenek V červnu roku 1900 cestoval Jára Cimrman z Vídně do Prahy, aby se setkal se svou hereckou společností, s níž hodlal nastudovat hru Němý Bobeš. Pro cestu chtěl použít večerního rychlíku z vídeňského nádraží Františka Josefa přes Veselí - Mezimostí a Benešov na pražské nádraží Františka Josefa. Na nádraží si před cestou dopřál vydatné občerstvení, v důsledku čehož však zaměnil IV. za VI. nástupiště a nastoupil do osobního vlaku, který končil pozdě v noci v Gmündu. Tam čekalo Mistra nepříjemné překvapení v podobě více než šestihodinového čekání na příští vlak, nehledě k tomu, že na novou jízdenku do Prahy nezbývala v Cimrmanově portfeji dostatečná hotovost. Nemilou komplikaci vyřešil Cimrman po prostudování svého cestovního glóbusu tak, že se rozhodl odjet nočním vlakem Dolnorakouských místních drah do Litschau a ostrým pochodem dosáhnout Nové Bystřice, odkud odjížděl ve 2.17 ráno dělnický vlak č. 4052 do Jindřichova Hradce. Tam hodlal navštívit svého přítele Z.Ž. a vypůjčit si obnos, potřebný k dosažení cíle cesty. Cimrman do ranního vlaku úzkokolejky skutečně nastoupil. Nemaje jízdenku, předstíral hluboký spánek. Jak praví zápisy ve služební dokumentaci, povolal po několika bezvýsledných pokusech o probuzení spícího cestujícího a  zkontrolování jeho jízdenky, během nichž Cimrman upadl nejdříve pod lavici a  posléze i do mdlob, průvodčí Albert Duba vlakvedoucího Jiřího Pavlíka. Když se po důkladné osobní prohlídce ukázalo, že cestující je slepým pasažérem, obsloužil vlakvedoucí Pavlík táhlo záchranné brzdy a  vlak uprostřed hustých lesů v km 22,3 zastavil. Poté slepý pasažér Cimrman z  vlaku za pomoci vlakové čety a několika cestujících vystoupil. Za odjíždějící soupravou pak hrozil utrženou brzdovou hadicí a volal: "To je vrchol!".

Jubilejní 100. výročí této významné historické události v historii místní dráhy Jindřichův Hradec - Nová Bystřice je připomínáno právě na místě, kterého se dotýkaly Mistrovy kroky. U příležitosti 30. výročí Cimrmanova nedobrovolného výsadku byla na tomto památném místě zřízena zastávka Kaproun.

Táhlo záchranné brzdy obsloužené vlakvedoucím Pavlíkem Tolik tedy k historii zastávky a jejím spojení s Cimrmanem. O jejím zřízení již železniční správa jistě uvažovala dříve, ale až nasazení motorových vozů řady M 11.0 umožnilo tuto myšlenku uvést v  roce 1930 v život. Od té doby v zastávce Kaproun, v krátkém období mezi lety 1939 - 1945 zvané Kaltenbrunn, zastavují osobní vlaky. Co najdete v okolí této významné zastávky? Kromě páru kolejnic spojených pražci, historického sloupu s lucernou a cedulí s  označením Kaproun a pamětní desky Járy Cimrmana s vrcholovou knihou najdete v širokém okolí především borový a smrkový les. Osada sama leží asi 2 km východněji, na dávno vyklučené pasece a čítá asi 8  domů. Můžete tam dojít po turistické značce vedoucí přímo ze zastávky do mírného (ale dlouhého) kopce. Když půjdete po kolejích (i  když se to nesmí) asi 500m směrem na Novou Bystřici dojdete na asfaltovou lesní cestu, která vás dovede buď na silničku vedoucí do Senotína a  Klenové - musíte jít doleva do kopce, nebo okolo Klikovského rybníka ke Kunějovským samotám a dále do Člunku. Když půjdete ze zastávky jiným než právě popsaným směrem, najdete s největší pravděpodobností nějaké hřiby či jiné houby, případně pak právě rostoucí borůvky a také se pravděpodobně ztratíte a kam se dostanete potom už bohužel nevíme. Pokud se rozhodnete čekat do příštího vlaku, tak se můžete pokochat nejen úžasným lesním tichem, ale i kaprounskou vrcholovou knihou zřízenou na věčnou paměť oslavy stoletého výročí výsadku Járy Cimrmana dne 30. června 2000, kdy zde zastavil za tímto účelem speciálně vypravený zvláštní rychlík č. 102 s členy divadla Járy Cimrmana, hodnostáři a.s. Jindřichohradeckých místních drah a p.t. obecenstvem. Jen první zápis do této knihy čítá celkem 82 podpisů (bez záruky, nedá se vše přečíst). Zatím je k dispozici stále první zřízená vrcholová kniha i s podpisy členů divadla Járy Cimrmana, ale již dlouho tomu asi nebude, zbývá posledních pár stránek. Aby nedošlo k jejímu úplnému zničení byla kniha převezena na přezimování na Jindřichova Hradce a v Kaprouně bude k dispozic pouze v období Vánoc a  Nového roku a na svém místě se objeví zase až v  březnu. Takže nezoufejte pokud ji zrovna nenaleznete, ale samozřejmě nemůžeme vyloučit, že ji některý nenechavec vzal s sebou. Zároveň Vás chceme poprosit, abyste knihu používali k účelu, ke kterému je zřízena - a to k  psaní vašich zážitků, připomínek, vzkazů, poct Mistrovi, případně kreslení zajímavých variací na téma zastávka Kaproun & vlak & Jára Cimrman a  podobně a nepožívali ji jako levný zdroj papíru či místo pro puberťácké obrázky - špatně se totiž odstraňují a nechceme přitom ničit Vaše zápisy.

Vaše Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

www.jhmd.cz (zdroj)

 

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí