Na prodej

Waldviertelská železnice

Rozcestník na vzdálenější místa

Waldviertelská železnice

Od 1870 dodnes
1870 Po otevření železnice Franze-Josefa roku 1870 a tím způsobeným hospodářským rozmachem obcí ležících na železniční trati, byly spuštěny mnohé projekty pro výstavbu vedlejších tras. Následovalo projektování některých tras vedoucích z města Gmünd, jak severních, tak i jižních. Severní trasa byla plánována z Gmündu přes Litschau do Nové Bystřice. Obě dvě jižní trasy měli vést z Gmündu přes Weitru, Groß Gerungs, Rappottenstein, Ottenschlag do Kremsu a druhá z Gmündu přes Weitru, Karlstift do Freistadtu.
1899 Pro provoz trasy byla založena "Dolnorakouská železnice Waldviertel, akciová společnost" ("Niederösterreichische Waldviertlerbahn Aktiengesellschaft"), které zakládající valná hromada se uskutečnila 27.7.1899.
1896 - 1900 Revize železniční trasy do Litschau se uskutečnila 24.1.1896. Ta z Alt-Nagelbergu do Heidenreichsteinu byla provedena 30.7.1898. Dne 13.4.1899 byla zahájena stavba a 4.7.1900, po necelých 15-ti měsících stavby, byla zahájena plánovaná doprava do Litschau a do Heidenreichstein.
1899 - 1902 Poté, co byla severní železniční trať ve výstavbě, bylo zahájeno plánování jižních tratí. Revize tratí byla provedena v čase od 5. do 7. prosince 1899. Následovala obchůzka časti trasy Gmünd - Steinbach/Großpertholz v čase od 11. do 19.1.1900 a zbytek trasy do Groß Gerungs v čase od 13. do 18. dubna 1901. Stavební práce byly započaty 1.5.1901 a 9.8.1902 byla otevřena část tratě do Steinbach/Großpertholz.
1903 1.3.1903 se cestovalo poprvé do Groß Gerungs.
1919 Po ukončení první světové války došlo k větším změnám. Prodloužení železničních tratí jak na sever, tak i na jih bylo s konečnou platností zrušeno. V roku 1919 byl Gmünd na základě Versaillské smlouvy rozdělen a hlavní nádraží železnice Franze-Josefa a taky konečná stanice úzkokolejky se již nacházeli v Československé Republice v Českých Velenicích (Gmünd III).
1922 Dne 24.9.1922 přebrala Rakouská spolková železnice se zpětnou platností k 1.1.1921 provoz dolnorakouských železnic a tím taky železnici Waldviertler (Waldviertlerbahn). Jako reakci na nové hranice byla zastávka Gmünd železnice Franze-Josefa přestavěna na nádraží. Stejně tak bylo vedle nádraží pro normální železnici vystavěno nové nádraží pro úzkokolejku, které začalo svůj provoz dne 20.1.1922.
1922 - 1950 Od teď odjížděly vlaky z Rakouska. Vlaky směrem na jih jezdili do Groß Gerungs přímo, aniž by opouštěly Rakousko. Vlaky na sever ve směru Litschau a Heidenreichstein jezdili ještě do 1950 v koridorové dopravě přes Československou Republiku. Dne 29.12.1950 byla zařazena do provozu na náklady ČSSR nově zřízená trasa mezi úzkokolejovým nádražím v Gmündě a zastávkou Gmünd – České Velenice a všechny úzkokolejové přípojky v Českých Velenicích byly zrušeny.
1986 - 2001 Na severní trase byla k 1.6.1986 přeprava osob podle plánu zastavena a nahrazena autobusovou dopravou. Poslední nákladní vlak přejel 29.5.1992. Na jižní trase byly od 1.6.1986 nasazeny moderní pohonové vagony řádu 5090, aby se přeprava cestujících stala atraktivnější a jízdní časy byly zkráceny. Tohle opatření ale nepřineslo očekávaný úspěch, a proto byl koncem května 2001 pravidelný provoz na trati Gmünd - Groß Gerungs zrušen.
2001 V polovině června 2001 byl znovu obnoven víkendový provoz pro turistické využití. Tenhle provoz byl financován předběžně krajem Dolní Rakousko (Niederősterreich) přes firmu NÖVOG pro sezóny 2001 a 2002. Další vývoj byl kromě jiného závislý na počtu víkendových cestujících. Obce ležící podél železničné tratě vyvíjely různé aktivity ("Waldviertlerbahn"- autobus plný zážitků, eventy, atrakce …) aby byla zvýšena turistiká atraktivita tratě.
2003 Z důvodu potěšitelného vývoje počtu přepravených osob v sezónach 2001 a 2002 byl provoz prodloužen i na rok 2003. Velké poděkování patří všem, kteří umožnili tenhle vývoj.
Dodnes Trasa zůstala dodnes zachována jako turistická infrastruktura pro region.

 

 

http://www.waldviertlerbahn.at

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí