Na prodej

přírodní krásy České Kanady

Rozcestník na vzdálenější místa

Česká Kanada nejenom kraj borůvek

 

Malebná příroda České Kanady jistě potěší i zaujme. Celá oblast je přírodním parkem, chráněným územím nejnižšího významu, přesto bychom se zde měli chovat tak, abychom umožnili zachování veškerých přírodních krás a hodnot. V oblasti přírodního parku bylo vyhlášeno také několik chráněných území, většina z nich je v terénu označena. Přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky jsou po obvodu značeny dvěma červenými pruhy. Je možné se zde volně pohybovat, je však zakázáno vstupovat do pobřežních porostů rybníků a močálů a na mokré louky, kde by mohlo docházet k ničení vegetace a k rušení hnízdících ptáků či dalších živočichů. Zakázán je také odchyt či sběr všech chráněných druhů. Zákaz platí i pro fotografování hnízdících ptáků.

Národní přírodní památky

Kaproun  (2,9 ha)
Přechodové luční rašeliniště.


Přírodní rezervace

Blanko  (11,93 ha)
Rašelinný rybník s cennými probřežními porosty a luční rašeliniště na poloostrově.
Hadí vrch  (13,3 ha)
Zachovalé jalovcové porosty s acidofilním bylinným a keříčkovým patrem na balvanité suti.
Krvavý a Kačležský rybník (383,5 ha)
Rybníky s rákosinami, rašelinnými a vlhkými loukami. Ornitologicky velmi významné lokality. Vyskytuje se zde i řada zvlášť chráněných mokřadních druhů rostlin.
Skalák u Senotína (14,2 ha)
Zachovalé fragmenty luk svazů Calthion, Molinion, Violion caninae a mezotrofní rybník s vysokou diverzitou rostlin i živočichů.


Přírodní památky

Jalovce u Kunžaku  (0,3 ha)
Kompaktní jalovcové porosty jako doklad exetnzivního využívání kamenitých pastvin.
Jalovce u Valtínova (5 ha)
Kompaktní jalovcové porosty s typickým bylinným a keříčkovým patrem.
Rašeliniště u Suchdola (2,55 ha + ochranné pásmo)
Výskyt bohaté vzácné rašelinní flóry s ohroženými druhy rostlin.
Rašeliniště Mosty (3 ha)
Luční rašeliniště, rašelinný bor a pobřeží rybníka s řadou chráněných rostlin.
Dědek u Slavonic (2,8 ha)
Mezotrofní vrchovinný rybník s botanicky cenným pobřežím a vysokou druhovou pestrostí planktonu a dalších vodních organismů.
Gebhárecký rybník (19,03 ha)
Rybník uprostřed lesa u osady Skalka. Důvodem ochrany je oligomezotrofní rybník s typickou vegetací a okolní luční rašeliniště.
Rašeliniště Klenová (4,5 ha)
Lužní rašeliniště s řadou významných rostlinných druhů.
Velký Troubný (Rákosní) rybník (8,2 ha)
Mezotrofní rybník s vysokou druhovou pestrostí vodních organismů a živočichů.

Mezi zajímavé procházky přírodou patří i procházka po naučné stezce Jindřišským údolím (z Malého Ratmírova či Blažejova do Jindřichova Hradce podél Hamerského potoka).


     


http://www.novadomus.cz/index.php

( zdroj )

Předpověď počasí v srdci České Kanady

Předpověď počasí